Σας ενημερώνουμε ότι οι Γραμματείες των Φροντιστηρίων του Κέντρου Τεχνών Πλάκα, θα επαναλειτουργήσουν από την Πέμπτη 25 Αυγούστου στο κανονικό ωράριο λειτουργίας. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν το Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2022.