ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΩΝ ΠΛΑΚΑ

Εκπαιδευτικά βιβλία

Το Κέντρο Τεχνών Πλάκα, στην προσπάθειά του να προσφέρει ολοκληρωμένη γνώση και παιδεία στους σπουδαστές του, εκδίδει μια ολοκληρωμένη σειρά εκπαιδευτικών βιβλίων, που βοηθούν τους νέους μας στη σπουδή των Τεχνικών Επαγγελμάτων.
Τα βιβλία αυτά συμπυκνώνουν την πολύχρονη διδακτική εμπειρία του ιδρυτή μας, Γιώργου Πλάκα.
Αποτελούν το βασικό εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούν οι μαθητές των φροντιστηρίων μας.

Ολοκληρωμένη Σειρά

Εκπαιδευτικών Βιβλίων

Εκπαιδευτικό υλικό

 • Υψηλού επιπέδου
 • Ενίσχυση εκπαιδευτικής διαδικασίας
 • Ποιοτικά βιβλία
 • Προγραμματισμός ύλης
 • Σχέδια μαθήματος

Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούμε είναι κοινό για όλα τα φροντιστήριά μας. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζουμε ομοιογένεια στον τρόπο διδασκαλίας σε όλες τις μονάδες του δικτύου μας

Προγραμματισμοί ύλης

Στην αρχή κάθε εκπαιδευτικού έτους μελετούμε:

 • το ετήσιο πρόγραμμα διδασκαλίας
 • τον προγραμματισμό διαγωνισμάτων
 • τους κατάλληλους χρόνους των διαγνωστικών αξιολογήσεων

Σχέδια μαθήματος

Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων του εκπαιδευτικού ώστε να πραγματοποιεί αποτελεσματικές διδασκαλίες.

Στους καθηγητές μας παρέχονται αναλυτικά σχέδια μαθήματος. Κάθε θεματική ενότητα περιλαμβάνει:

 • Εκπαιδευτικούς στόχους
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία της ύλης
 • Μεθοδολογία ασκήσεων
 • Σειρά ασκήσεων – εργασιών