ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΩΝ ΠΛΑΚΑ

ΤμήμαΕλευθέρουΣχεδίου

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΧΝΩΝ ΠΛΑΚΑ

Για υποψηφίους Αρχιτεκτονικής

Με τον όρο Ελεύθερο Σxέδιο εννοείται η αναπαράσταση με μολύβι σε xαρτί ενός θέματος, που συνήθως είναι μια σύνθεση αντικειμένων στον xώρο.

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Σχετικά με το μάθημα

Το Ελεύθερο Σxέδιο ονομάζεται με την έννοια αυτή επειδή γίνεται με «ελεύθερο χέρι», χωρίς δηλαδή τη βοήθεια γεωμετρικών οργάνων.

Το Ελεύθερο Σxέδιο στις Εισαγωγικές εξετάσεις πρέπει να είναι λιτό, αλλά ακριβές, στο μέτρο βέβαια του χρονικού ορίου των 6 ωρών που είναι και το περιθώριο του διαγωνισμού.

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι συγκεκριμένα και αυστηρά. Η τελική βαθμολογία διαμορφώνεται από τις εξής επιμέρους αξιολογήσεις:

  • το μέγεθος και την τοποθέτηση στη σχεδιαστική επιφάνεια.
  • τις αναλογίες των σχημάτων και τις σχέσεις μεταξύ τους.
  • την τονική διαβάθμιση.
  • την απόδοση των υλικών των αντικειμένων.
  • την ποιότητα της γραφής.
  • τη γενικότερη εντύπωση του θέματος.

Η οργανωμένη προετοιμασία μέσα από το μάθημα του Ελευθέρου Σχεδίου, που περιλαμβάνει διδασκαλία, συστηματική σπουδή και εξάσκηση, είναι προϋπόθεση επιτυχίας.

Διδασκαλία

Η διδασκαλία του Ελευθέρου Σχεδίου στηρίζεται στην οπτική αντίληψη του χώρου που μας περιβάλλει. Κατ΄ αρχήν, μαθαίνουμε να βλέπουμε και να παρατηρούμε. Μαθαίνουμε να αντιλαμβανόμαστε τους όγκους μέσα από τα σχήματα, τα φώτα και τις σκιές. Τέλος, να αποδίδουμε σχεδιαστικά αυτό που βλέπουμε και να το οργανώνουμε σε μια κόλλα χαρτί.

Μελέτη

Η μελέτη και η εξάσκηση γίνονται στα εργαστήρια του Ελευθέρου Σχεδίου, σε αίθουσες ειδικά διαμορφωμένες αποκλειστικά για το συγκεκριμένο μάθημα, με ποικιλία θεμάτων που καλύπτουν όλα τα επίπεδα. Με αυτό τον τρόπο αρχάριοι και προχωρημένοι σπουδαστές βρίσκονται στον ίδιο χώρο.

Το μάθημα γίνεται κυρίως σε ατομικό επίπεδο και ο κάθε σπουδαστής αντιμετωπίζεται ξεχωριστά από τον δάσκαλο-ζωγράφο. Παρ’ όλα αυτά είναι πολύ σημαντική η συνύπαρξη των σπουδαστών στον χώρο, κυρίως για τους νεώτερους και αρχάριους που διδάσκονται μεταξύ άλλων και από τις εργασίες και τις δεξιότητες των παλαιοτέρων.

Οι παράγοντες που καθορίζουν τον απαιτούμενο χρόνο σπουδών για μια ικανοποιητική προετοιμασία για τις εξετάσεις ποικίλλουν. Ο κυριότερος παράγοντας είναι το πρόγραμμα διδασκαλίας.Η αποδοτικότητά του εξαρτάται κυρίως από την καλή οργάνωση και την πολύχρονη εμπειρία και αποδεικνύεται από τα ποσοστά επιτυχίας.

Μελέτη

Η μελέτη και η εξάσκηση γίνονται στα εργαστήρια του Ελευθέρου Σχεδίου, σε αίθουσες ειδικά διαμορφωμένες αποκλειστικά για το συγκεκριμένο μάθημα, με ποικιλία θεμάτων που καλύπτουν όλα τα επίπεδα. Με αυτό τον τρόπο αρχάριοι και προχωρημένοι σπουδαστές βρίσκονται στον ίδιο χώρο.

Το μάθημα γίνεται κυρίως σε ατομικό επίπεδο και ο κάθε σπουδαστής αντιμετωπίζεται ξεχωριστά από τον δάσκαλο-ζωγράφο. Παρ’ όλα αυτά είναι πολύ σημαντική η συνύπαρξη των σπουδαστών στον χώρο, κυρίως για τους νεώτερους και αρχάριους που διδάσκονται μεταξύ άλλων και από τις εργασίες και τις δεξιότητες των παλαιοτέρων.

Οι παράγοντες που καθορίζουν τον απαιτούμενο χρόνο σπουδών για μια ικανοποιητική προετοιμασία για τις εξετάσεις ποικίλλουν. Ο κυριότερος παράγοντας είναι το πρόγραμμα διδασκαλίας.Η αποδοτικότητά του εξαρτάται κυρίως από την καλή οργάνωση και την πολύχρονη εμπειρία και αποδεικνύεται από τα ποσοστά επιτυχίας.

Το Ελεύθερο Σχέδιο διδάσκεται. Δεν είναι μόνο έμφυτο ταλέντο, όπως πολλοί λανθασμένα πιστεύουν. Στο Κέντρο Τεχνών Πλάκα αυτό μπορούμε αναμφίβολα να το αποδείξουμε

ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΩΝ ΠΛΑΚΑ