ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΩΝ ΠΑ.Δ.Α.

Τμήματα Γραμμικού & Ελευθέρου Σχεδίου του Κέντρου Τεχνών Πλάκα

Το Σχέδιο αποτελεί γλώσσα έκφρασης και επικοινωνίας και έχει βασικό σκοπό να απεικονίσει αντικείμενα που υπάρχουν στο περιβάλλον μας ή αντικείμενα που πρόκειται να υπάρξουν στο περιβάλλον μας.

Αν ο λόγος αποτελεί τη σημαντικότερη γλώσσα με την οποία ο άνθρωπος εκφράζεται και επικοινωνεί με τους άλλους, το Σχέδιο (όπως και η Μουσική, ο Χορός ή το Θέατρο) αποτελεί επίσης γλώσσα με την οποία ο άνθρωπος εκφράζεται και επικοινωνεί με τον περίγυρό του.

Χωρίζεται σε δύο κατηγορίες, Γραμμικό και Ελεύθερο. Καταξιώνεται στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, ως το σημαντικότερο εξεταζόμενο μάθημα, εξαιτίας του υψηλού συντελεστή βαρύτητάς του.

ΤΜΗΜΑΤΑ
  • Εικαστικό Εργαστήρι

  • Σκίτσο | Comic | Εικονογράφηση

  • Προετοιμασία για τις εισαγωγικές Εξετάσεις στα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια/Λύκεια Αττικής

54

Έτη αδιάλειπτης
λειτουργίας


40

Καθηγητές,
Αρχιτέκτονες & Εικαστικοί

6

Σύγχρονα φροντιστήρια
σε λειτουργία


900+

Μαθητές,
σε μέση ετήσια βάση

8

Τεχνικά
βιβλία


58.000

Απόφοιτοι

ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΩΝ ΠΛΑΚΑ

Νέα & Δράσεις