ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΩΝ ΠΛΑΚΑ

ΚατατακτήριεςΕξετάσεις

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΧΝΩΝ ΠΛΑΚΑ

Για τις Αρχιτεκτονικές Σχολές

Οι Κατατακτήριες Εξετάσεις είναι η καλύτερη επιλογή για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν ένα ακόμη πτυχίο ή να μεταπηδήσουν σε ένα νέο αντικείμενο – πεδίο μελέτης και να εστιάσουν σε διαφορετική ακαδημαϊκή ή και επαγγελματική κατεύθυνση.

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ο στόχος του
προγράμματος

Να προετοιμάσει τους υποψηφίους στα μαθήματα σχεδίου στα οποία εξετάζονται, για την εισαγωγή τους στις Αρχιτεκτονικές Σχολές, σε όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας.

Κάθε υποψήφιος επιλέγει να παρακολουθήσει πρόγραμμα εντατικής ή μη εντατικής προετοιμασίας και συμμετέχει στα μαθήματα που είναι Ελεύθερο Σχέδιο [τετράωρα] και Αρχιτεκτονικό Σχέδιο – Σύνθεση [τρίωρα].

Στο Κέντρο Τεχνών Πλάκα

Η διδασκαλία γίνεται σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα.

Τα μαθήματα μεταβάλλονται ως προς την συχνότητά τους ανάλογα με τη διάρκεια φοίτησης και το γνωστικό επίπεδο του κάθε Σπουδαστή.

Κατατακτήριες Εξετάσεις

Ποιους αφορούν

Οι κατατακτήριες εξετάσεις αφορούν αποφοίτους Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι., οι όποιοι έχουν δικαίωμα μετά την επιτυχή τους εξέταση στις Κατατακτήριες Εξετάσεις να εγγραφούν, να φοιτήσουν και να λάβουν επιπλέον πτυχίο.

Πότε διενεργούνται οι Κατατακτήριες Εξετάσεις

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται τον Δεκέμβριο κάθε χρονιάς, από τα Τμήματα των αντίστοιχων Α.Ε.Ι.

Πού διεξάγονται οι εξετάσεις

Οι εξετάσεις διεξάγονται στην πόλη όπου εδρεύει η κάθε Σχολή, ενώ τα θέματα και η ύλη είναι διαφορετικά σε κάθε μια από αυτές.

Εξεταστέα Ύλη Κατατακτήριων Εξετάσεων

Τα εξεταζόμενα μαθήματα και η ύλη τους ορίζονται και ανακοινώνονται από τις Γραμματείες των Σχολών.

Κοινά εξεταζόμενα μαθήματα

Για όλες τις Σχολές είναι:

 • Ελεύθερο Σχέδιο
 • Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Σύνθεση
 • Ιστορία Αρχιτεκτονικής

Δικαίωμα συμμετοχής

στις Κατατακτήριες Εξετάσεις έχουν όλοι οι απόφοιτοι των Ανώτατων [Α.Ε.Ι.] και Ανώτερων [Α.Τ.Ε.Ι.] Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ανεξαρτήτως Σχολής από την οποία αποφοίτησαν.

Εγγραφή

 • Όσοι υποψήφιοι επιτύχουν στις Κατατακτήριες Εξετάσεις εγγράφονται στο 4ο εξάμηνο της Σχολής [2ο έτος].
 • Είναι υποχρεωμένοι να εξεταστούν σε μαθήματα τα οποία δεν διδάχθηκαν πλήρως στη Σχολή από την οποία προέρχονται.
 • Απαλλάσσονται από την εξέταση μαθημάτων που διδάχθηκαν πλήρως στη Σχολή προέλευσης.
 • Απαλλάσσονται από τα μαθήματα τα οποία θα εξετασθούν για την κατάταξή τους στη Σχολή.

Δικαιολογητικά

 • Αίτηση για κατάταξη
 • Αντίγραφο διπλώματος με βαθμό
 • Αντίγραφο διπλώματος με αναλυτική βαθμολογία.
 • Για πτυχιούχους του εξωτερικού, συνυποβάλλεται βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ [Ι.Τ.Ε].

Η κατάθεση δικαιολογητικών γίνεται από την πρώτη [1η] μέχρι τη [15η] Νοεμβρίου στις Γραμματείες των Σχολών.

Επιτυχόντες

Ο αριθμός των εισακτέων πτυχιούχων Α.Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Ι. μέσω του συστήματος των Κατατακτήριων Εξετάσεων, ορίζεται βάσει νόμου και αντιστοιχεί στο 10% του αριθμού των εισακτέων του Τμήματος.

Επιλογή επιτυχόντων

 • Οι επιτυχόντες επιλέγονται βάσει της βαθμολογίας τους.
 • Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση, η επιλογή γίνεται με κριτήριο τον βαθμό του πτυχίου.

Κατατακτήριες Εξετάσεις για τις
Σχολές Καλών Τεχνών

Το τμήμα προετοιμασίας των κατατακτηρίων εξετάσεων για τις Σχολές Καλών τεχνών στοχεύει στην εξειδίκευση των υποψηφίων στις δοκιμασίες που απαιτούνται για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις καθώς και στη δημιουργία του φακέλου τους.

Οι Σπουδαστές ασκούνται σε μελέτη φιγούρας [γυμνό] σε σχέδιο ή χρώμα ανάλογα με την κατεύθυνση και επιλογή τομέα [ζωγραφική, γλυπτική ή χαρακτική].

Εντάσσονται ουσιαστικά σε πρόγραμμα δημιουργίας φακέλων [portfolio], οι οποίοι και θα αξιολογηθούν παράλληλα με τις εξετάσεις τους. Οι απαιτήσεις ενός ανταγωνιστικού φακέλου σε σχέση με το υψηλό επίπεδο των κατατακτηρίων επιβάλλει τη δημιουργία έργων με πολλά εκφραστικά μέσα.

Επομένως, συμπεριλαμβάνονται η εκμάθηση πιο προχωρημένων τεχνικών που αφορούν στη ζωγραφική, κολάζ, μονοτυπίες, χαρακτική, κατασκευές – γλυπτική, μικτές τεχνικές κ.λπ.

Στους υποψηφίους αυτούς ανατίθενται παράλληλα εργασίες συγκεκριμένου στόχου, με σκοπό να καλλιεργηθεί και να αναπτυχθεί η φαντασία, η προσωπικότητα και το καλλιτεχνικό αισθητήριο.

Διενέργεια εξετάσεων

Χρονική περίοδος

Οι κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων Α.Ε.Ι. για τις Σχολές Καλών Τεχνών ορίζονται τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο κάθε έτους.

Διάρκεια

Οι εξετάσεις διαρκούν τέσσερις [4] ημέρες.

Υποχρεώσεις

Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν επιπλέον φάκελο με δεκαπέντε [15] τουλάχιστον έργα τους.

Στο εργαστήριό μας, οι υποψήφιοι για κατατακτήριες προετοιμάζονται καθημερινά με την βοήθεια έμπειρων καθηγητών και προσωπική εξάσκηση στο χώρο μας.

Κέντρο Τεχνών Πλάκα Κατατακτήριες Εξετάσεις