ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΩΝ ΠΛΑΚΑ

ΔιαδικτυακάΜαθήματα

E - ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΧΝΩΝ ΠΛΑΚΑ

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Οι μαθητές παρακολουθούν τα προγράμματα Σπουδών από το σπίτι τους, μέσα από τον υπολογιστή ή το tablet τους με την μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Γραμμικού & Ελευθέρου Σχεδίουκαι Δημιουργίας Portfolio

Εκπαιδευτική καινοτομία

Το Κέντρο Τεχνών Πλάκα, με υπεύθυνη και εμπνευσμένη εκπαιδευτική πορεία Πέντε Δεκαετιών στο χώρο της Εικαστικής Εκπαίδευσης, ίδρυσε το 2019 το Διαδικτυακό Φροντιστήριο.

Οι μαθητές παρακολουθούν τα προγράμματα Σπουδών από το σπίτι τους, μέσα από τον υπολογιστή ή το tablet τους με την μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η διδασκαλία γίνεται μέσω ειδικής πλατφόρμας.

Έδωσε με αυτόν τον τρόπο στους μαθητές τη δυνατότητα να παρακολουθούν τα μαθήματα του Γραμμικού και Ελευθέρου Σχεδίου στα πλαίσια προετοιμασίας για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, καθώς και το πρόγραμμα Δημιουργίας Portfolio για εισαγωγή σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού στους τομείς Αρχιτεκτονικής και Art & Design.

Ίσες ευκαιρίες για όλους

Πλέον, μέσω του Διαδικτυακού Φροντιστηρίου, όλοι οι μαθητές της χώρας, που δεν έχουν πρόσβαση στις υφιστάμενες μονάδες του Ομίλου μας ή προτιμούν αυτόν τον τρόπο διδασκαλίας, έχουν ίσες ευκαιρίες ποιοτικής προετοιμασίας για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις ή για Σπουδές στο Εξωτερικό.

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο Κέντρο μας μένει πιστή στις αρχές του επιτυχημένου συστήματος που μας έχει καθιερώσει στον ελληνικό εκπαιδευτικό χάρτη. Δεν διαφέρει από το διά ζώσης πρόγραμμα σπουδών και εφαρμόζονταιοι ίδιες αρχές της εκπαιδευτικής λειτουργίας με όλες τις μονάδες του Ομίλου μας.

Στο Διαδικτυακό Φροντιστήριο διδάσκουν επίλεκτοι καθηγητές, Αρχιτέκτονες και Εικαστικοί, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλαστον συγκεκριμένο τρόπο διδασκαλίας.

Πώς διεξάγεται το διαδικτυακό μάθημα

Στο Διαδικτυακό Φροντιστήριο ο μαθητής συμμετέχει στο ψηφιακό μάθημα το ίδιο ενεργά σαν να βρισκόταν μέσα στην τάξη.

Προσομοίωση

Διαδικτυακών μαθημάτων με τα μαθήματα που διεξάγονται σε υφιστάμενη μονάδα των Φροντιστηρίων μας

Χώρος

Κάθε μαθητής μπορεί να παρακολουθεί το μάθημα από τον χώρο του, όπου και να βρίσκεται, μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Κέντρου Τεχνών Πλάκα

Live

Ο μαθητής παρακολουθεί το μάθημα ζωντανά τις μέρες και ώρες που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το πρόγραμμα του τμήματός του

Web camera

Οι έμπειροι καθηγητές μας ελέγχουν μέσω της web-κάμερας την πρόοδο των μαθητών

Connected

Σύνδεση Καθηγητή και Μαθητή ο Καθηγητής βλέπει τους μαθητές του και ο μαθητής βλέπει ταυτόχρονα τον καθηγητή και τους συμμαθητές του άμεσα και σε πραγματικό χρόνο

Q&A

Επίλυση αποριών και διευκρινίσεις από τους καθηγητές

Συμμετοχή

Οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στο μάθημα αφού αισθάνονται, σκέφτονται, προβληματίζονται και απαντούν σε ερωτήσεις των καθηγητών τους

Βιβλία

Καθηγητές και Μαθητές χρησιμοποιούν τα έντυπα και τα βιβλία του Κέντρου Τεχνών Πλάκα

Homework

Ανάθεση εργασιών «για το σπίτι» → οι μαθητές αφού ολοκληρώσουν τα Σχέδια, τα αποστέλλουν ηλεκτρονικά στον καθηγητή [σύμφωνα με τις οδηγίες του] ο οποίος αξιολογεί – ανατροφοδοτεί – καθοδηγεί

Ποιοι μπορούν να γίνουν μαθητές μας;

Όπως και στις υφιστάμενες μονάδες του Ομίλου μας έτσι και στο Διαδικτυακό μας Φροντιστήριο μπορούν να εγγραφούν μαθητές Α', Β' και Γ' Γενικού Λυκείου, Απόφοιτοι, καθώς και μαθητές Επαγγελματικού Λυκείου.

Πότε ξεκινούν τα μαθήματα;

Η έναρξη των μαθημάτων της χειμερινής περιόδου ξεκινούν στις τρεις [3] Σεπτεμβρίου κάθε χρονιάς.

Ποιοι είναι οι καθηγητές μας;

Στο διαδικτυακό φροντιστήριο διδάσκουν επίλεκτοι καθηγητές μας, Αρχιτέκτονες και Εικαστικοί, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλαστον συγκεκριμένο τρόπο διδασκαλίας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Δίπλα σας σε ό,τι χρειαστείτε!

Στο Κέντρο Τεχνών Πλάκα ξεκινάς όποτε ΕΣΥ επιθυμείς

Αν κάποιος μαθητής δεν επιθυμεί να ξεκινήσει την καθορισμένη ημερομηνία, τότε είναι δυνατόν να ξεκινήσει αργότερα, λόγω του πρωτοποριακού συστήματος εκπαίδευσης που εφαρμόζουμε.
Οι μαθητές εντάσσονται στα τμήματα που επιθυμούν και η παρακολούθηση από τους καθηγητές καθώς και η εξέλιξή τους είναι καθαρά προσωπική.

Είμαστε κοντά...

Στους μαθητές όλης της Ελλάδας.

Στους μαθητές που θέλουν να προετοιμαστούν για σπουδές στο Εξωτερικό.

Στους ομογενείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Κέντρο Τεχνών Πλάκα Λογότυπο