ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΩΝ ΠΛΑΚΑ

Η διδασκαλία στο Κέντρο Τεχνών Πλάκα στηρίχθηκε από την ίδρυσή του σε μια μέθοδο, που αποδείχθηκε, σε βάθος χρόνου, ότι είναι αποτελεσματική.

Κάθε νέος Σπουδαστής μας για εμάς είναι ξεχωριστός, για αυτό και το πρόγραμμα είναι προσαρμοσμένο στη μοναδικότητά του, στην προσωπικότητά του, στις ανάγκες και στις ικανότητές του.

Αποτελεσματική Μέθοδος

Η ιδιαίτερη αυτή προσέγγιση, μας οδήγησε στην οργάνωση ολιγομελών τμημάτων. Τα μαθήματα γίνονται σε αίθουσες με τις κατάλληλες υποδομές και πλήρη τεχνολογικό εξοπλισμό. Ακόμη, τα μαθήματα διαχωρίζονται σε ανεξάρτητες ενότητες ώστε ο κάθε Σπουδαστής να σχεδιάζει ελεύθερα το δικό του πρόγραμμα.


Κάθε Σπουδαστής μας αναπτύσσει με επάρκεια το ταλέντο και τις δεξιότητές του, αποκτά γνώσεις και εμπειρίες και μαθαίνει να συνδυάζει αρμονικά την πειθαρχία της θεωρίας με την ευελιξία της πράξης.

Συμπερασματικά, κάθε Σπουδαστής οπλίζεται, με όλα τα εφόδια που θα χρειαστεί για να επιτύχει στην ιδιαίτερα απαιτητική, σύγχρονη, παγκόσμια Εκπαίδευση.


98%

Ολιγομελή Τμήματα

97%

Πλήρης τεχνολογικός εξοπλισμός

96%

Ανεξάρτητες ενότητες μαθημάτων

96%

Συνεργασία με εξειδικευμένα στελέχη εταιρειών