Εργαστήρια Αρχιτεκτονικής – Workshops

Στα πλαίσια της πρωτοβουλίας του Κέντρου Τεχνών Πλάκα να παράσχει ευκαιρίες για…

Ετήσια Έκθεση Έργων Σπουδαστών – Βράβευση Επιτυχόντων

Κάθε χρόνο, με την ολοκλήρωση της σχολικής περιόδου, διοργανώνουμε έκθεση με τα…

Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Ο έγκαιρος και άρτιος επαγγελματικός προσανατολισμός είναι εξαιρετικά…

Εκπαιδευτικές εκδρομές

Οι εκπαιδευτικές εκδρομές είναι αναμφισβήτητα πολύ σημαντικό στοιχείο της…

Διαγωνισμοί

Οι Διαγωνισμοί Παιδικής Ζωγραφικής αποτελούν θεσμό για το Κέντρο Τεχνών Πλάκα,…

Τεχνοχώρος “π65”

Το Κέντρο Τεχνών Πλάκα έχοντας χαράξει μια επιτυχημένη πορεία στον χώρο του…