Σας ενημερώνουμε ότι τα Θερινά Τμήματα θα λειτουργήσουν από την Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024.

Για Εγγραφές μπορείτε να επικοινωνείτε με τις Γραμματείες των Φροντιστηρίων καθημερινά.